Цени

Цените на нашите услуги са съобразени със специфичните изисквания и конкретните очаквания на всеки клиент. При определяне на абонаментна цена за счетоводни услуги подхождаме индивидуално като се съобразяваме с няколко основни критерия, а именно:

  • вид на дейността;
  • документооборот;
  • регистрация по ЗДДС;
  • периодичност на отчитането за нуждите на управлението;
  • брой на заетите лица;
  • специфични изисквания на клиента.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn