Услуги

Възлагането на услуги към външни лица (аутсорсингът) е успешна практика, която придоби широка популярност както сред фирмите от малкия и среден бизнес, така и сред компании – монополисти, и фирмите с развит бизнес на глобално ниво. Решението за аутсорсинг на финансово - счетоводния отдел, както и на отдела за обработка на работни заплати, води до намаляване на разходите за възнаграждения на специализиран персонал, оптимизиране числеността на персонала, намаляване на необходимите офис площи, както и до съществени икономии от закупуване на софтуер и хардуер. Компаниите, избрали тази политика, имат достъп до висококвалифицирани кадри в съответната област и могат да разчитат на доказано качество и професионализъм.

Ди Ем Ес Консулт предлага широк спектър от професионални услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица, които, доверявайки ни се, имат възможността да се фокусират единствено върху бизнеса си, докато нашият всеотдаен екип от професионалисти се ангажира с цялостното счетоводно обслужване и администрирането на работни заплати.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn