Ди Ем Ес Консулт е счетоводна къща, специализирана в предоставянето на широка гама от висококачествени професионални услуги, съобразени с изискванията  на местното и международно законодателство, в областите:

 • счетоводство и ТРЗ;
 • данъци и право;
 • вътрешен одит;
 • бизнес консултиране.

Нашата мисия е:

 • да предлагаме висококачествени счетоводни и данъчни услуги; услуги по обработване на работни заплати и администриране на персонала;
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени в нормативната уредба;
 • да защитаваме интересите на клиента;
 • да бъдем прецизни и коректни професионалисти;
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти и да пестим времето им;
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
 • да сведем до минимум контакта на клиента с държавната администрация.

Богатият професионален опит на специалистите от нашия екип гарантира предоставянето на качествени бизнес услуги и допринася за разрастването на Вашия бизнес!

За да разберете как можем да Ви бъдем полезни разгледайте предлаганите от нас услуги или се свържете с нас.

Доверете се на нашия богат опит и професионализъм! 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0303-С01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за  Ди Ем Ес Консулт ООД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: Ди Ем Ес Консулт ООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които европейско 50000 лв и 0 лв национално съфинансиране. 
 
Начало: 20.08.2021 г.
Край: 20.11.2021 г.

DMS Conssult Facebook page DMS Consult LinkedIn