Цени

Цените на нашите услуги са съобразени със специфичните изисквания и конкретните очаквания на всеки клиент. При определяне на абонаментна цена за счетоводни услуги подхождаме индивидуално като се съобразяваме с няколко основни критерия, а именно:

Вид на дейността

Документооборот

Регистрация по ЗДДС

Периодичност на отчитането за нуждите на управлението

Брой на заетите лица

Специфични изисквания на клиента

bg_BG