Услуги 

Физически лица

В условията на непрекъснати промени в нормативната уредба нараства броят на местните и чуждестранни физически лица, които се нуждаят от професионално съдействие за личното им данъчно облагане. Зачестилата практика на данъчната администрация за контрол и налагане на високи санкции на физически лица – наемодатели, адвокати, стоматолози, лекари, инженери и други специалисти със самостоятелна практика, доведе до разширяване на предлаганите от Ди Ем Ес Консулт специализирани професионални услуги и в сферата на индивидуалното данъчно облагане. Част от предлаганите услуги на местни и чуждестранни физически лица са:

 

  • Подготовка на платежни нареждания за осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица;
  • Изчисляване и подготвяне на платежни нареждания за дължимите авансови и окончателни годишни данъци съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
  • Изготвяне и подаване на декларации за дължимите и платени социални и здравни осигурителни вноски;
  • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
  • Изготвяне и подаване на дневници за покупките, дневници за продажбите, справки-декларации съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за регистрирани по ЗДДС лица;
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за придобитите през годината доходи съгласно изискванията на ЗДДФЛ;
  • Заверка на осигурителни книжки.
bg_BG