За нас

Ди Ем Ес Консулт ООД е специализирано счетоводно предприятие, създадено в началото на 2009 г. Дружеството се управлява от Дора Драганова и Силвия Стефанова – професионалисти с дългогодишен опит в сферата на счетоводството, администрирането на работни заплати, данъчното и осигурително законодателство.

Ди Ем Ес Консулт е надежден партньор, предпочитан от своите клиенти благодарение на предлагания широк спектър от висококачествени услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане, изготвянето на периодични отчети за мениджмънт цели, администрирането на работни заплати, професионална комуникация и квалифицирано представителство при ревизии и проверки от органите на държавната администрация (НАП, НОИ, Инспекция по труда и други контролни органи).

Екипът на Ди Ем Ес Консулт включва компетентни специалисти с богат опит в предоставянето на професионални услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица с практики в областта на изнесеното счетоводно обслужване и обработката на работни заплати.

Ние сме амбициозни, проактивни и с индивидуален подход към клиентите си. Отнасяме се отговорно към всеки случай и търсим оптимално решение на всеки проблем. Практиката ни показва, че прецизната и добре организирана счетоводна отчетност, познаването на нормативната база и своевременните данъчни и правни консултации, са необходимо и важно условие за развитието на бизнеса на нашите клиенти.

Нашата мисия е свързана с предоставянето на висококачествени професионални услуги при спазване на стриктна конфиденциалност, индивидуален подход към всеки клиент и непрекъснато повишаване на стандарта на работата.

bg_BG