Счетоводен надзор и съдействие

  • Изпълняване функцията на главен счетоводител при наличие на собствен финансово – счетоводен отдел;
  • Контрол и анализ на въведена счетоводна информация;
  • Съдействие при изготвяне на текущи месечни отчети;
  • Съдействие при изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността;
  • Консултации и съдействие за оптимизиране на счетоводния процес.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn