Други професионални услуги

 

  • Регистрация по ЗДДС;
  • Съдействие и участие в ревизии и проверки от органите на НАП, НОИ и други държавни институции, както и подготовка и подаване на необходимите документи и справки.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn