Данъчни консултации

Прецизната и добре организирана счетоводна отчетност и своевременните данъчни и правни консултации са необходимо и важно условие за развитието на бизнеса на нашите клиенти. Широкият кръг от специално подбрани партньори, с които работим – водещи специалисти в областта на националното и международно данъчно законодателство, данък върху добавената стойност, мита, данък върху общия доход, консултации по международни трансфери и социално осигуряване, ни позволяват да допълваме и задълбочаваме познанията си и да повишаваме качеството на предлаганите услуги.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn