Ди Ем Ес Консулт е счетоводна къща, специализирана в предоставянето на широка гама от висококачествени професионални услуги, съобразени с изискванията  на местното и международно законодателство, в областите:

 • счетоводство и ТРЗ;
 • данъци и право;
 • вътрешен одит;
 • бизнес консултиране.

Нашата мисия е:

 • да предлагаме висококачествени счетоводни и данъчни услуги; услуги по обработване на работни заплати и администриране на персонала;
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени в нормативната уредба;
 • да защитаваме интересите на клиента;
 • да бъдем прецизни и коректни професионалисти;
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти и да пестим времето им;
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
 • да сведем до минимум контакта на клиента с държавната администрация.

Богатият професионален опит на специалистите от нашия екип гарантира предоставянето на качествени бизнес услуги и допринася за разрастването на Вашия бизнес!

За да разберете как можем да Ви бъдем полезни разгледайте предлаганите от нас услуги или се свържете с нас.

Доверете се на нашия богат опит и професионализъм! 

DMS Conssult Facebook page DMS Consult LinkedIn